Velocitat d'escapament per a un canvi

Publicat originalment a Eduard Ramos Bloc.

Perquè un objecte qualsevol s'alliberi de la força de gravetat de la Terra i segueixi el seu camí cap a l'espai, ha de ser llançat a una velocitat de 11,2 Km/s o 40.320 km/h.

Si es compleix aquesta velocitat inicial, la massa de l'objecte i fins i tot la direcció en què es llança no són determinants per escapar de la gravetat terrestre. Demano ara ajuda al meu amic Mariano, que és físic i va fer la mili a artilleria. De moment ho mantinc sense matisos perquè és útil per al que vull comunicar en aquest post, i al cap ia la fi és una metàfora sense altre objectiu que el d'aportar una perspectiva motivadora.

Perquè una persona o una empresa aconsegueixin un canvi permanent, sostenible, han de comptar amb un impuls inicial que venci la resistència de la reacció contrària, que ho faria tornar sense remei al punt de partida o zona de confort coneguda. Aquest impuls, que en física es mesura com velocitat d'escapament, en l'àmbit personal i/o professional no es pot quantificar de manera exacta, però sí intuir… Segons la meva experiència de més de 20 anys com a directiu i de 4 com a coach executiu és fàcil observar-ho, o millor dit notar-ho, en l'actitud i en l'energia de cada persona.

velocidad escape

Allò que en física són quilòmetres per segon, es pot traduir en amor, fe, passió, tenacitat, emoció, il·lusió, ambició, compromís… També he observat que el combustible de les persones està format per valors, no pas per coneixement. Els primers són una condició suficient, la segona una condició necessària, si emprem el llenguatge de la lògica matemàtica.

La meva feina com a coach és acompanyar al client en la localització del combustible per aconseguir una velocitat d'escapament sostenible per al canvi del seu projecte personal o professional. I dic localització, perquè gairebé sempre el repte és activar una cosa que ja existeix -a diferència del coneixement, que s'adquireix o fins i tot es pot comprar- a l'interior de qui afronta el repte del canvi.

Cap comentari encara.

Deixa un comentari

Missatge